แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

==> คำสั่งความคิดเห็น